Tony Schrauwen - °1938

Tony Schrauwen werd geboren te Essen (B) op 27 februari 1938 en overleed na een lange strijd tegen ALS te Lier in het Heilig Hartziekenhuis op 13 juli 2005.  Wie je het ook vraagt, klein of groot, ze bevestigen allemaal dat Tony op training niet was te kloppen. Technisch was hij een virtuoos speler.  Hij behaalde 1 Wereldtitel (47/2), 2 Europese titels (47/1, 47/2)  en 15 Belgische. De wereldtitel behaalt hij te Groningen in Nederland in 1969 met een algemeen gemiddelde van 84,84. Hij wint er al zijn wedstrijden. Een prachtig palmares mogelijk beperkt door het urenlange lesgeven en de stressgevoeligheid.  De absolute top behaalde hij wel in het lesgeven. Talrijke wereldtoppers hebben van Tony les gekregen. Hij zou ook jaren fungeren als bondscoach voor de KNBB, de Nederlandse biljartbond. Ook Dieter Müller veelvoudig Duits wereldkampioen heeft hij les gegeven.

Een uittreksel uit het maandblad van biljartvereniging De Boerinnekens van 5 oktober 1966 :
”Nu onze sympathieke Clem Van Hassel besloten heeft de zware en vermoeiende kompetitie biljartsport vaarwel te zeggen en zich uitsluitend aan de belangen van onze club gaat wijden, is de aanwerving van de jonge biljartvirtuoos Tony Schrauwen, voor ons een zeer goede meevaller.  Het vaandel, dat zoovele jaren door onze Clem werd gedragen gaat over in de handen van een eenvoudige Kempenzoon, waarvan de enorme kwaliteiten als biljartsporter ons het grootste vertrouwen schenken....
....Dit brengt mij op een der meest kritieke aspekten van de huidige biljartsport en de latente dreiging, in het bijzonder voor onze club, van de geleidelijke veroudering van onze spelers; het afdrijven naar het zo verleidelijke en ogenschijnlijk meer genotverschaffende driebandenspel, terwijl de vaste basis van de biljartsport het vrijspel en de kader schromelijk vernalatigd worden.  Het is volgens mij de hoogste tijd, dat in onze club de klassieke opleiding van jonge en begaafde krachten ernstig ter hand wordt genomen met het doel door de broodnodige verjonging onzer rangen in de toekomst zeker te stellen.  Het is daarom dat de toetreding van Tony zo verheugend is, ...”

Tony zou in de kelder van de Opera, onder de gelagzaal waar de Boerinnekens gehuisvest waren, ontelbare uren les geven. Tony zou 3 maal zegevieren in de Internationale Pentathlon georganiseerd door de Boerinnekens in 1962, 1964 en 1968.

Hieronder vindt u knipsels die ik van zijn boezemvriend en trouwe supporter Roger Suykerbuyk heb ontvangen, waaronder een artikel van Govert van Veen naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Roger over het leven en de carrière van Tony Schrauwen met de titel "Een Wilderts biljartfenomeen". Het schrijven van het boek was een belofte van Roger aan Tony bij zijn laatste bezoek. Roger zelf speelde geen biljart, het was hem door zijn vader als kleine jongen verboden, maar was wel een gepassioneerd wielerliefhebber. Hij zou Tony wel doorheen zijn hele carrière blijven volgen.


Fotoreeks 1 : Foto's met onder andere Dielis, Ceulemans, Koning Boudewijn, de Boerinnekens, Vervest, Wijnen, Van Hassel, Havermans.


 
Fotoreeks 2 : Foto's met onder andere zijn echtgenote, "Peerke" Schrauwen, de lagere school, Jan Arnouts, ...Fotoreeks 3 : foto's met onder andere Roger Suykerbuyk en Therese Klompenhouwer, ....