Het bestuur van BC De Deken

BC De Deken werd opgericht op 21 maart 2008 te Merksem door Willy Wesenbeek, Victor Boons, Paul Klinkhamers en Raymond De Backere.
 
Algemeen e-mailadres : bestuur@bcdedeken.be
Telefoonnummer Taverne De Deken : 03 645 80 50
 

Dagelijks bestuur :
Filip Steurs : voorzitter@bcdedeken.be
Voorzitter, secretaris, webmaster
 
Marc van den Boom : sportbestuurder@bcdedeken.be
Ondervoorzitter, sportbestuurder, webmaster
 
Louis Van Dyck : penningmeester@bcdedeken.be
Penningmeester, materiaalmeester

Rafaël Hulshagen
Raadslid
 
Ereleden :
 
Willy Wesenbeek +
Erevoorzitter 

Victor Boons
Erelid