Flor De Jonghe

Artikel over Flor De Jonghe uit een niet nader bekend magazine.  Gedateerd 24 april 1965. Bron "Ons Land".