Toernooien

KONINKLIJKE EEKLOSE BILJARTCLUB vzw

Markt 6   ( zaal Montana )   Eeklo  ( 09/377 06 19 )

  " Grote Prijs Montana 2017 "

 

De Koninklijke Eeklose Biljartclub  organiseert in haar lokaal Montana een individueel driebandentornooi op matchtafel .

Dit zomertornooi vangt aan op maandag 24 juli 2017  en de finaledag is voorzien op zondag  27 augustus 2017  .

Alle categorieën zijn toegelaten , gaande van 5eklasse ( 15 p ) tot en met ereklasse ( 60 p ) .

De te spelen punten zijn deze welke geldig zijn op het einde van het federatief seizoen 2016-2017 .

Retrogradaties voor het nieuwe seizoen 2017-2018 worden niet in aanmerking genomen .

Het tornooi wordt betwist in 2 reeksen .

Reeks A is voorbehouden aan spelers van 1eklasse (34) , excellentie (42), hoofdklasse (50) en ereklasse (60) .

Reeks B is voorbehouden aan spelers van 5eklasse (15) , 4e klasse (18) ,3e klasse (22) en 2eklasse (27).

Alle wedstrijden worden gespeeld in poules van 3 spelers , met gelijke beurten.

De finalepoules op zondag 27/8 worden gespeeld naar de volle afstand .

In de voorafgaandelijke kwalificatiepoules speelt men naar de punten van de lagere categorie.

Spelers van de 5e klasse spelen dan naar 13 punten .

Ook niet-federatieve spelers kunnen deelnemen. Hun aantal te spelen punten wordt bepaald aan de hand van de gegevens verstrekt door hun club .

In dat laatste geval kan de organiserende club in de loop van het tornooi beslissen tot wijziging van te spelen punten indien mocht blijken dat het opgegeven quotum niet conform is aan de werkelijke sterkte van de speler.

Klassement in poules wordt bepaald door de behaalde wedstrijdpunten .
Bij gelijkheid telt het proportioneel gemiddelde , op basis van het minimum gemiddelde van de werkelijke klasse van de speler. Bij ereklasse is dat vastgesteld op 1,100 conform nieuw reglement KBBB  .

Wedstrijden vangen aan op weekdagen om 19 h en op weekends om 14 h.

Een té laat komen van 15 minuten of méér betekent forfait, tenzij er een gegronde reden is .

In geval van forfait van één der spelers spelen de 2 andere spelers in die poule 2 x tegen elkaar .

Bij forfait in een finalepoule wordt de vrijgekomen plaats ingenomen door de beste 2e van de voorafgaandelijke halve-finale poules .

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 Euro . Blijft verschuldigd in geval van forfait .

 

Prijzenpot voor zowel reeks A als reeks B :

 

Winnaar      300  Euro

2e                  200  Euro

3e                  100  Euro

 

Officiële sportkledij is niet verplicht tenzij op finaledag .

Opgave van beletdagen is wenselijk . Hier wordt in de mate van het mogelijke mee rekening gehouden .

Arbitrage gebeurt door leden van de organiserende vereniging . Slechts één arbiter per tafel .

Inschrijvingen uiterlijk tot 8 juli 2017 bij tornooiverantwoordelijke Leslie Menheer .

GSM 0486/99 84 83 of bij voorkeur via mail : leslie.menheer@hotmail.com .

Ook mogelijk via post : Veldekens 7    9991-Adegem

Voor leden van de organiserende club Kon. EBC : via lijst op clubbord .

 

Gelieve bij inschrijving volgende items op te geven : gsm nr , mail-adres , werkelijke klasse waartoe deelnemer behoort en eventuele beletdagen .

 

Onvoorziene gevallen in de loop van het tornooi worden behandeld door de organiserende club conform de reglementen van de KBBB ( hoewel het géén federatief tornooi is ) .

 

Erwin Hongenaert                                                                            Leslie Menheer

 

Voorzitter                                                                                         Tornooiverantwoordelijke